• Nome: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Luneda.
  • Nome do monte: Monte Veciñal en Man Común de Luneda.
  • Data de clasificación do monte: 17/12/1979
  • Superficie clasificada: 456 Ha.
  • Instrumentos de xestión: Proxecto de Valorización Integral dos Recursos Forestais.